අද: බ්‍රහස්පතින්දා​ සැප්තැම්බර් 21,2017
 
replica watches Designer Replica Handbags

කියවන්න >>  

 

කියවන්න >>  

 
Planets 
 • කුම්බලා : රු.320.00
 • කාරල්ලා : රු.120.00
 • ලෝමැස්සා(M) : රු.350.00
 • ලේනා පරව් : රු.350.00
 • මුහුදු කකුලුවා(L) : රු.400.00
 • ලින්නා(ලොකු) : රු.260.00
 • ඉස්සා(L) : රු.1100.00
 • දැල්ලා - පීලි(L) : රු.880.00
 • සාලයා(මට්ට) : රු.150.00
 • ඇටවල්ලා(S) : රු.280.00
 • අලගොඩුවා(ලොකු) : රු.260.00
 • හබරලි(රවුම්) : රු.450.00
 • ඇට්ස්සා(L) : රු.650.00
 • කොප්පරා(wet) : රු.850.00
 • තලපත්(wet) : රු.800.00
 • කෙළවල්ලා(ලොකු) : රු.680.00
 • බලයා(ලොකු) : රු.220.00
 • අංජීලා : රු.1100.00
 • පරව්(L) : රු.650.00
 • තෝරා(බිලී) : රු.1200.00
Fish Market Peliyagoda
 
 
 
 
 
 
Slide 1

Slide 1

Slide 1

Slide 1

Slide 1

Slide 1

Slide 1

Slide 1

Slide 1

Example Frame
ශ්‍රී ලංකාවේ සීග්‍ර ආර්ථික සංවර්ධනය සදහා කෘෂිකර්ම හා ධීවර ඒකාබද්ද වැඩපිළිවෙලක්. නිසි කළමනාකරණය මගින් ඉදිරි වසර කිහිපය තුල රටට ආර්ථික ජයග්‍රහණය ලබාදීමට ධීවර ක්ෂේත්‍රය පෙරමුණ ගන්නවා.ජලජිවි වගාව පිළිබද සාර්ක් කලාපීය ප්‍රවිනයින්ගේ සමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවයේදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මැතිතුමා අවධාරණය කරයි.
 කියවන්න >>
Updated : 2017-09-20 11:31:28
Print
යුරෝපා සංගමයේ මත්ස්‍ය තහනම ඉවත් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු ආහාර(Sea Foods) අපනයනය සියයට 40ක වර්ධනයක්.
 කියවන්න >>
Updated : 2017-09-18 12:34:36
Print
ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඔක්තෝම්බර් මාසයේ දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමයට සහයෝගය පළ කරමින් ධීවර අමාත්‍යංශය මත්ස්‍ය පැටවුන් මිලියන 05ක් ජලාශවලට මුදා හැරීමට තීරණය කරයි‍.
 කියවන්න >>
Updated : 2017-09-18 10:32:51
Print
ධීවර කර්මාන්තයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා නවීන ධීවර යාත්‍රා යොදා ගැනීමට කටයුතු කරන ආයෝජකයින්ට හෝ ධිවර ප්‍රජාවට 2018 අයවැය ලේඛණයෙන් සහන රැසක්
 කියවන්න >>
Updated : 2017-09-15 12:02:33
Print
කිසිදු ධීවර වරායක් බදු දීමට හෝ පුද්ගලික අංශයට විකිණීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය තීරණය කර නැතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අවධාරණය කර සිටී.
 කියවන්න >>
Updated : 2017-09-15 11:51:42
Print
ධීවර ජනතාව වෙනුවෙන් නව රක්‍ෂණ ක්‍රමයක් සමග විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක්. රක්ෂණයවන ධිවරයට අමතරව ඔහුගේ බිරිදට වගේම දරුවටත් ප්‍රථිලාභ. ජාතික ධීවර මහා සම්මේලනයේදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මැතිතුමා අවධාරණය කරයි.
 කියවන්න >>
Updated : 2017-09-15 11:42:46
Print
මත්ස්‍ය ඇම වශයෙන් යොදා ගන්නා චීනයෙන් ආනයනය කරනු ලබන දැල්ලන්ගේ මිල ඉහළ යන බැවින් මත්ස්‍ය ඇම සඳහා විකල්ප මත්ස්‍ය වගාවට සහන ලබා දීමට ධීවර අමාත්‍යංශය තීරණය කරයී.
 කියවන්න >>
Updated : 2017-09-15 11:42:16
Print
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ඉදි කෙරෙන විසිතුරු මත්ස්‍ය අභිජනන මධ්‍යස්ථානය පොලොන්නරුව සෙවනපිටියේ දී ඉදි කෙරේ.
 කියවන්න >>
Updated : 2017-09-15 11:41:40
Print
 
 
       
test
 
අමාත්‍ය
ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා

රාජ්‍ය අමාත්‍ය
ගරු දිලීප් වෙදආරච්චි මැතිතුමා

ලේකම්
ඩබ්.එම්.එම්.ආර්.අධිකාරි මිය
රාජ්‍ය ලේකම්
අසනාර් අබ්දුල් මජීඩ් මහතා

දැක්ම

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංරක්ෂණය සහ තිරසාර භාවිතය පිළිබඳ දකුණු අසියානු කලාපයේ ප්‍රමුඛයා වීම.

මෙහෙවර

වර්තමාන හා අනාගත පරපුරේ යහපත උදෙසා ධීවර හා ජලජ සම්පත් භාවිතය කළමනාකරණය කිරීම.

 
Planets
 
Planets 
 
Planets 
 
 
Planets 
 
test
test
 
 
 
 
 
 
මුල් පිටුව | අමාත්‍යංශය | පුවත් | සංඛ්‍යාලේඛන | ව්‍යාපෘති | ආයතන | ආයෝජන | ඇමතුම්

කතුහිමිකම © ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය. 2017

743000 Visited
Last Updated Date 2017-09-20
The new generation of Replica Watches UK Oyster-type constant-action sea-type watch, compared with the previous sea-type, the case diameter expanded to 43 mm, and 40 mm water ghost completely differentiated, more domineering. Replica Watches 40mm before the sea because of the type to meet the 1220 meters of water depth, thicker than the water ghost, wearing some bulky. The new expansion of the table diameter, but also to make the overall Replica Handbags uk design more slim and harmonious.The whole Replica Roex Watches is adapted for the practice of diving. Arabic numerals are large and legible that glow in the dark and the dial has a countdown decreasing from the last fifteen minutes of the dive time and a triangle with a luminescent reference point at 12 oclock.Even with regard to functionality itself, a reply is not necessarily synonymous with poor Replica Handbags quality it depends mainly on its notion of quality and its degree of requirement.